تکمیل فرم خرید
نام فایل

مبانی نظری ارزیابی بهره مندی از مدیریت دانش در تصمیم گیران مدیران

قیمت 49,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >