تکمیل فرم خرید
نام فایل

حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ

قیمت 125,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >