تکمیل فرم خرید
نام فایل

ارزیابی تنشهای پسماند در تنش گیری به روشهای حرارتی و فراصوت با استفاده از سوراخکاری مرکزی

قیمت 125,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >