تکمیل فرم خرید
نام فایل

مقایسه ای بین عملكرد كامپیوتر پایه ای به نام "شریف" و كامپیوترهای پیشنهادی در كتاب معماری سیستمهای كامپیوتری (م. سوریس مانو)

قیمت 19,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >